Marius Greiner

Aug 10, 2023 at 09:25 am - Tommy Sandsdalen


Marius Greiner

Neste bra kar i presentasjonsrunden av aktivitetsleierar på Sommarskulen,
Marius Greiner!
Han meiner det er viktig at borna har det bra og føler seg trygge.
- Jobba på Sommarskulen i 2021 au.

 

Marius byrja på Sommarskulen del 2 no på måndag og blir med kånn t.o.m. 19. august,
og det blir stor stas!
Viss det kokar rundt øyrun til små og store, så meiner Marius at fokus er løysningen.
Tok med seg mykje god lærdom frå militæret.

Marius er ein stødig, sindig, roleg og snill kar!
Elevar frå Flatdal Skule (+ rektor Pia) bekreftar dette, for Marius jobbar der til vanleg

Åssen trur du ein god ven vil beskrive deg?
"Som ein god ven. Roleg, snill og ein som stiller opp andre".

Kom om hels på Marius på Sommarskulen i august.