Kreative sjeler

Category: Kultur Lokalt Ungdom Samfunn Ferie

Jun 23, 2023 at 06:02 pm - Tommy Sandsdalen


Kreative sjeler

Tusen takk for makalaus gjestevenskap frå Bjørg og Eirin på Eva Bull Holtes Museum i dag.

20 born har vore kreative med teikning og rosemåling, og her var da mykje glede og talent å sjå. Me fekk servera nydelege vaflar og saft med stor raushet frå Eirin og Bjørg. Energinivået var absolutt til stades hos gjengen i dag au, og borna utfolda seg akrobatisk på tunet. Sommarskulen er takksame for ei super veke, og ser fram til neste