Frilufslivskulen 2023

Category: Lokalt Ungdom Friluftsliv Ferie

Jun 22, 2023 at 04:39 pm - Anders Slåkvik


Frilufslivskulen 2023

Frå måndag til onsdag var med på Raudkleiv saman med DNT på friluftskule. 

Me har frisbeegolfa, leika politi og røvar, spela kubb og leika capture the flag. I tillegg har me hatt natursti og fisking. På naturstien læra ungane om allemannsretten, noko som er viktig å kunne når ein skal ferdast i skog og mark. På fisketuren blei det berre ein fisk, men kven fiskaren var, forblir uten svar.  Ungane syntast dette var stas, spesielt når det blei litt fjas. Dag ein og dag tre var fylt av mykje regn, men det tek me som eit tegn. Tegnet var - bollar og kakao på onsdag