Store ballar på Eventyrøy

Category: Idrett Frivillighet Ungdom

Jun 20, 2023 at 05:00 pm - Tommy Sandsdalen


Store ballar på Eventyrøy

Tusen takk til Ida, Anbjørg og Jette frå Seljord Frisklivssentral som hadde Kin-ball på Eventyrøy med elevar frå 6.-10. trinn i dag!
Kin-ball er ein veldig inkluderande idrett kor alle er i farta med mykje ballberøringar undervegs, så dette vil me gjere meir!
I dag lærte me at Kin-ball er einaste idretten i verda kor det er tri lag som konkurrerar mot kvarandre om gangen, så det er jo litt tøft å ha prøva.
På slutten av økta fekk alle is av Anbjørg, så mange store smil på eventyrøy i dag