T-skjorter for 23

Category: Lokalt Ungdom Ferie

Jun 20, 2023 at 10:25 am - Tommy Sandsdalen


T-skjorter for 23

Årets t-skjorter har ankommet Sommarskulen. Limegrønn til borna og raude til dei vaksne. Me byrjar å dele ut t-skjorter til borna på Kin-ball i dag. Alle som er påmeldt minst ein aktivitet i sommar får gratis t-skjorte av kånn.