Tusen takk for 2022

Category: Kommune Lokalt Ungdom Ferie

Aug 16, 2022 at 05:15 pm - Hans Inge Hagen


Tusen takk for 2022

Tusen takk for i år! 
Sommarskulen’22 er over. Og det med lyn og torden. Det var til slutt bare det, som klarte å stoppe aktiviteten! 

Det har vøre ein sann glede, å ha hatt med så mange born. Ein skulle ikkje tru at ein kunne få med omlag 245 av borna, frå skulane, på 53 aktkvitetar over 40 dagar. Over 8 veker med nesten 1000 påmeldingar, viser at lokalferie i kommunen, både er populært og liv laga! Det viste seg ikkje å vere ein eingongs-suksess. 

Men, me hadde ikkje klart dette om me ikkje hadde hatt me oss fantastiske ungdommar, som aktivitetsleiarar (Stian, Andres, Thomas, Simon, Ohla, Ragnhild, Tov, Guro og nå siste dag Herman). 

Me hadde ikkje klart dette, om me ikkje hadde hatt utruleg godt samarbeid med Bjørge Besøksgard, Kjetil’s Tur, idrettslaga, turlaget, jakt og fiskelaget, Toyota Seljord, Autostrada, Frivillihetssentralen, Seljord Næringshage, SFO, Sneie, kyrkja og mange andre lokale tilbyderar, støttespelarar og enkelt personar). 

Me håpar at Sommarskulen blir ein del av neste års budsjett og plan. Tusen takk til Seljord kommune, som tør å satse på dette unike tilbodet. For det er unikt. Få andre gjer det som kånn! Det bør me fortsette med! 

Sommarskulen ynskjer alle born og unge ein god start på skuleåret! Oppfør dekkon like fint på skulen, som i Sommarskulen. Då gjeng alt veldig bra! 

Tusen takk for i år!

helsing 

Hans Inge Hagen
Leiar av Sommarskulen 22.