Go to External Page

3 staute karar

Category: Lokalt Ungdom

Jul 22, 2022 at 04:00 pm - Hans Inge Hagen


3 staute karar

og fantastiske aktivitetsleiarar, trer av for i år! Det heve vøre ei sann glede å hatt dekkon i Sommarskulen’22. Simon Brekkan er ein kjernekar, med solid tyngde og nær kontakt med borna. Anders Slåkvik er en dugaleg flott fyr, med stålkontroll og usedvanlege empatiske evner. Stian Hagen er ein strålande kar, med full oversikt og veldig godt lag med alle borna. Desse tre (+ Thomas, som tredde av for litt sidan) er med å skapar det me treng i ein kommune som vår; Nærhet, respekt og glede over å kunne gjere ting på tvers av interesse, alder og bustad! Tusen takk for nå og god sommarferie til dekkon!