Go to External Page

Gardsliv på Bjørge

Category: Kultur Lokalt Samfunn

Jul 07, 2022 at 08:39 pm - Hans Inge Hagen


Gardsliv på Bjørge

Bjørge besøksgard med aktivitetsleiarane, Anders og Rolf, tok i mot 36 born på Sommarskulen i dag. Gardslivet er interesant og kanskje ligg det ein heil del bondesjeler i desse tøffingane. Dyrestell, gratis is eller slush og ridning er utruleg populært. Tusen takk for i dag! (Bilde: Anders er happy og glad for å ha snille ungar i aktivitet)