Innsats for andre

Category: Kultur Kommune Frivillighet Lokalt Samfunn Ferie

Aug 10, 2021 at 05:16 pm - Hans Inge Hagen


Innsats for andre

I dag har Liv, Mari og Helene vøre på Nesbukti og besøkt bebuarane. 

Det blei mykje prat på pleie- og omsorgssenteret i Seljord, for dei tre jentene i ettermiddag. Liv og Mari Heddejord spela felle for dei, mens damene høyrte på. Det var veldig moro å endeleg kunne koma på besøk.