Reglar for Sommarskulen 21

  1. Dagane starter klokken 11:00 og varer til klokken 14:00 (enkelte aktivitetar kan ha avvik frå dette).
  2. Vi har felles rutinar for registrering av elever ved levering og henting.
  3. Elevene må ha med kler etter vêrforholda.
  4. Fråvær/sjukdom meldes direkte til aktivitetsleiar.
  5. Elevene burde ha med seg matpakke og gjerne drikkeflaske.
  6. Elevar med særskilte behov må meldes frå om på forhand.
  7. Påmelding føregjeng gjennom app/nettside eller ved kontakt med ein av aktivitetsleierane via telefon. Marius: 98087439, Simon: 98087436, Stian: 98087438.
  8. Viss ungane ved gjentekne gonger er i konfliktar som ikkje er handterbare, kontaktas føresette.
  9. Aktivitetar kan variere frå 1 time til fleire veker. Du melder deg på aktiviteten som heilheit, men treng ikkje å være med alle dagane om aktiviteten varer over fleire økter.
  10. Ein elev sitt alderstrinn er det ein har gått i i år. (Har du gått i 7 klasse, så er du fortsatt i 7 i sommar)

 

Dato oppdatert: 21.06.2021

Endringar og tillegg kan koma etter behov undervegs.