Fleire har sikkert lagt merke til at sist veke, så kom det nye aktivitetsleiarar på opplæring. Nå er dei i gang og skal
jobbe heilt fram til skulestart. Guro Gundvaldjord frå Seljord, Tov Hegni frå Flatdal og Ragnild Stade frå Fladal.