Skrivekonkurranse

Så moro at du har lyst til å bli med på Sommarskulens skrivekonkurranse!

Me vil at du skal skrive om temaet «GLEDE»

Det kan vere sommarglede, gjensynsglede, ferieglede, badeglede osb.
Det er mange ord ein kan kombinere med ordet «glede».
Du må velje den kombinasjonen som du likar best.

Sjanger:

Dikt
Novelle


Deltaking:

3.-7. kl: Dikt

8. -10. kl: Dikt og novelle

 

Kjenneteikn for novelle:

Kort oppdikta forteljing
Handlinga føregår på kort tid og på få stader
Den handlar om få personar.
Bruk litterære verkemiddel (eksempel: metafor, adjektiv, overdriving, samanlikning, humor, ironi osb.) for å skildre hendingar, stemning og forhold mellom personar.
Handlinga følger ei spaningskurve: innleiing, konflikt, vendepunkt og avslutting (open slutt)
Open slutt


Vurderingskriterium dikt 3.-7. kl:

Handle om temaet

Bruke rim

Vurderingskriterium novelle 8. – 10. kl:

Novella er godt organisert. Handlinga følger ei spaningskurve med innleiing, konflikt, vendepunkt, avslutning og en open slutt.

Bruk av litterære verkemiddel til å beskrive hendingar i fortellinga.

Fortellinga er interessant og spennande.

Lite grammatikk- og skrivefeil

 

Premiar:

Me delar ut to førstepremiar pr. aldersgruppe på 1000 kr. kvar.

Tekstane på 1. 2. og 3. plass i kvar gruppe blir skrive ut og utstilt i blioteket eller på kommunehuset. Tekstane blir og publisert i avis og på nett.


Innlevering:

Arbeidet ditt sender inn frå 10. august til 12. august kl 20.00 på epost:
konkurranse@sommarskulen.no
(med Emne "Skrivekonkurranse" + Ditt navn)