Prosjektet Sommarskulen-21 er Seljord kommune tilbod til barn og unge igjennom heile sommarferien. For å få dette til, så har Sommarskulen-21 tilknytt seg fleire sammarbeidspartnerar. Lista oppdaterar seg fortløpande igjennom sommaren, som det kjem nye til. Me er utruleg glade for å ha sammarbeid med:

- Seljord idrettslag
- Seljord jakt- og fiskelag
- Flatdal idrettslag
- Seljord Røde Kors
- Kjos staulsdrift
- Besøksgard Bjørge
- Kråkeroe staulsdrift
- Ønsket&Elsket og Seljord kyrkje
- SFO og skulen
- Sneiet i Åmotsdal
-Telespinn i Svardal
- TOYOTA Seljord - utlån av gratis bil
- Kjetils Tur - Transport

... oppdaterast fortløpande, som avtalene blir gjort.

Sommarskulen handlar hovedsakeleg om å skape minner for livet!

Me vil at du skal få oppleve ting, saman med dine vener. Det kan både vera nye, som gamle. Det å leike og ha det moro i saman, skapar sterke og gode relasjonar.

Me har ein grunnstein i Sommarskulen, som skal passe på at alle er trygge og glade på aktivitetane me driv på med. Ein av hovudoppgåvene våre, som aktivitetleiarar, er å sjå kvar enkelt. Passe på at du blir med, om du vil. Trøste deg, om det er vanskeleg. Støtte deg, om det trengst. Me er alltid der.

Det å sjå glade elevar i full aktivitet, om den er fysisk eller i konsentrasjon, gjer kånn veldig glade, au. Me håpar på at mange får stort utbytte av dei små og dei store aktivitetane, me steller i stand. Og tilbodet er stort og variert.

La sommaren i år, bli ein av dei du hugsar!

Helsing
Sommarskulen
i Seljord kommune

  

Fleire har sikkert lagt merke til at sist veke, så kom det nye aktivitetsleiarar på opplæring. Nå er dei i gang og skal
jobbe heilt fram til skulestart. Guro Gundvaldjord frå Seljord, Tov Hegni frå Flatdal og Ragnild Stade frå Fladal.

Stillingar på Sommarskulen 2023

Me er på jakt etter ansvarsfulle  og motiverte, lokale ungdomar mellom 18-25 år, som kan jobbe  med barn og unge under Sommarskulens aktivitetar i  Seljord, Flatdal og Åmotsdal utover sommaren.

 
Me ynskjer 4 ungdommar dei fyrste 2 vekene etter skuleslutt, og 4 ungdommar dei siste 2 vekene før skulestart.
 
Du vil aldri vere aleine om ei oppgåve, du vil jobbe saman med andre aktivitesleiarar og ulike personar som allereide jobbar i kommunen.  Du vil vera med å sette opp aktivitetar og bidra til at aktivitetane blir gjennomført etter plan, retningslinjene og på ein god måte. Er du ein slik person og kan jobbe med dette i eit godt team? Då håpar me at du søkjer! 

Sommarskulens leiar er Tommy Sansdalen. Ta kontakt med han om du har spørsmål. 

Alle vil trenge politiattest, kurs som er nødvendig vil bli gitt.  
Førarkort kl B er ynskjeleg.
 
Lønn etter gjeldane reglar i hovudtariffavtalen.

Arbeidstider: kl 9-15 mån.-fre. (justerast etter aktivitet). 

For meir informasjon ta kontakt med Tommy Sansdalen i Sommarskulen23 i Seljord:
Telefon 95721872 eller epost:  post@sommarskulen.no
 
Søk på stillinga her

Søknadsfrist: 21. mai 2023